Tải Game

Hoạt động trong game và phần thường

 Phần thưởng hoạt động trong game

♦[1] Dã Tẫu: Mỗi Ngày Làm Được 40 Nhiệm Vụ Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ Dã Tẫu Nhận Ngay 1 Điểm Thưởng

[Mốc Nhận Thưởng Dã Tẩu 10 Nhiệm Vụ 20 Triệu Kinh Nghiệm Và Vật Phẩm Hổ Trợ]

[Mốc Nhận Thưởng Dã Tẩu 20 Nhiệm Vụ 30 Triệu Kinh Nghiệm Và Vật Phẩm Hổ Trợ]

[Mốc Nhận Thưởng Dã Tẩu 30 Nhiệm Vụ 50 Triệu Kinh Nghiệm Và Vật Phẩm Hổ Trợ]

[Mốc Nhận Thưởng Dã Tẩu 40 Nhiệm Vụ 100 Triệu Kinh Nghiệm Và Vật Phẩm Hổ Trợ]( Yêu Cầu Cấp 100 Mới Nhận Nhiệm Vụ )

♦[2] Boss Sát Thủ: Mỗi Ngày Nhận Được 8 Nhiệm Vụ Boss ( 1 Nhiệm Vụ Boss Sát Thủ Nhận Ngay 20 Triệu Kinh Nghiệm + 10 Danh Vọng + 5 Phúc Duyên ( Hoàn Thành 8 Nhiệm Vụ = 8 Điểm Thưởng ) ( Yêu Cầu Cấp 100 Mới Đi Được )

♦[3] Phong Lăng Độ: Người Chơi Vượt Qua Thuyền ( Sẻ Nhận Được 20 Triệu Kinh Nghiệm + 5 Điểm thưởng ) ( Yêu Cầu Cấp 90 Mới Đi Được ) 

♦[4] Tống Kim: Người Chơi Trên 5000 Điểm Tích Lũy Nhận 1 Vật Phẩm + 200 Triệu Kinh Nghiệm + 20 Điểm Thưởng Nghiêm Cấm Post Điểm Cho Nhau Kéo Xe Trên 3 Acc Bị Khóa Vĩnh Viển ( Yêu Cầu Cấp 90 Mới Đi Được )

♦[5] Thiên Bảo Kho: Người Chơi Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận 5 Điểm Thưởng + 50 Triệu Kinh Nghiệm + 5 Danh Vọng + 5 Phúc Duyên ( Mỗi Ngày Làm 2 Nhiệm Vụ ) ( Yêu Cầu Cấp 120 Mới Đi Được )

♦[6] Viêm ĐếNgười Chơi Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận 200 Triệu Kinh Nghiệm + 15 Điểm Thưởng ( Yêu Cầu Cấp 120 Mới Đi Được )

♦[7] Liên Đấu: Tham Gia 48 Trận Trong Tháng ( Người Chơi Đánh Bại Đối Thủ Nhận Ngay Điểm Liên Đấu 50 Triệu Kinh Nghiệm - Người Chơi Thất Bại Nhận Ngay 20 Triệu Kinh NghiệmNgười Chơi Hòa Nhận Ngay 30 Triệu Kinh Nghiệm, Cuối Tháng Nhận Được Điểm Liên Đấu Và Vòng Sáng Danh Hiệu ) ( Yêu Cầu Cấp 120 Mới Đi Được )

♦[8] Boss Đại Hoàng Kim: Người Chơi Giết Boss Nhận Ngay 200 Triệu Kinh Nghiệm Và Đêm Lại Toàn Bộ Nhân Vật Bản Đồ 50 Triệu Kinh Nghiệm ( Boss Rớt Random Đồ Phổ Kim Ô + VLMT + TTK + Lệnh Bài Ngựa Sư Tử, Lạc Đà + Thủy Tinh + Tiên Thảo Lộ 1h + Tiền Vạn )

♦[9] Vượt Ải : Người Chơi Giết Boss Cuối Nhận Ngay 200 Triệu Kinh Nghiệm + 15 Điểm Thưởng ( Yêu Cầu Cấp 100 Mới Đi Được )

♦[10] Hạt Huy Hoàng: Qua Huy Hoàng Sơ Cấp Sử Dụng 20 Triệu Kinh Nghiệm, Qua Huy Hoàng Trung Cấp Sử Dụng 30 Triệu Kinh Nghiệm, Qua Huy Hoàng Cao Cấp Sử Dụng 50 Triệu Kinh Nghiệm, Qua Huy Hoàng Kim Sử Dụng 200 Triệu Kinh Nghiệm

BQT Sẻ Cập Nhật Thêm

Thời gian hoạt động

 Dã Tẩu  CẢ NGÀY
 Phong Lăng Độ  00:00 - 02:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00   18:00 - 20:00 - 22:00
 Vượt Ải  01:00 - 03:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00   19:00 - 21:00 - 23:00
 Hái Quả Huy Hoàng  12:30 - 20:30
 Tống Kim  13:00
 Tống Kim  19:00
Tống Kim  21:00
 Boss Đại Hoàng Kim  12:00 - 20:00
 Boss Siêu Đại Hoàng Kim  Cập Nhật Sau
 Câu Cá Chu Tiên Trấn  Cập Nhật Sau
Thiên Bảo Kho  CẢ NGÀY
 Liên Đấu  18:00 - 19:00 ( Ngày 1/10 Có Hoạt Động )
 Viêm Đế  07:00 - 11:00 - 15:00 - 19:00 - 23:00
 Tiểu Bang Chiến Vận Tiêu Bang  Cập Nhật Sau