Tải Game

Thử Nghiệm Máy Chủ Kim Ô

 ♦ Hạn chế 4 acc/PC/4 acc/IP

♦ PHIÊN BẢN Nội CÔNG

 • THÔNG TIN MÁY CHỦ
  • ⛔ Tên máy chủ : Kim Ô
  • ⛔ Phiên bản vận hành : Siêu Nhân
  • ⛔ Thời gian Alpha Test : Ngay Bây Giờ
  • ⛔ Thời gian Kết Thúc Alpha Test : 16h00 Thứ 7 ngày 23/09/2021
  • ⛔ Thời gian khai mở chính thức : 19h00 Thứ 7 ngày 25/09/2021